Tilläggsisoleringbox

den enkla vägen till varmare hus

Uppvärmningskostnaderna utgör en betydande del av nutidens boendekostnader. Att investera i tilläggsisolering är en engångskostnad som betalar sig på några år och som du har glädje av i decennier. En bra isolering ger mervärde i form av bättre inomhusklimat, lägre driftkostnader samt högre andrahandsvärde på din fastighet. Att tilläggsisolera ett hus utifrån eller inifrån har dock hittills varit en besvärlig och kostsam åtgärd som många har valt att avstå ifrån.

Två dominerande metoder förekommer:

  • Tilläggsisolering utifrån, som ofta inte passarberoende på fasadmaterial mm.
  • Tilläggsisolering inifrån, som i de flesta fall är enklare, men som på grund av de idag förekommande isoleringskivornas tjocklek och tekniska utförande medfört en mängd sidoproblem med radiatorer, eluttag, fönster- dörrfoder. Dessutom krymper rummets storlek.


Ju mindre tjocklek tilläggsisoleringen har, desto mindre blir sidoproblemen. Det underlättar en problemfri uppsättning och håller kostnaderna nere oavsett om du är en “gör-detsjälvare” eller anlitar profesionella hantverkare.

Kontakt information

Telefon

Direkt: 0550-805 34
Mobil: 070-687 73 67
Fax: 0550-171 70
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      

Adress

Bodalsvägen 1
681 24 Kristinehamn

ISO-panel brochyren

 

Här kan du ladda ner ISO-panel brochyren för att spara information som du hittat på vår hemsida.

PDF 1Ladda ner PDF
 

Officiell webbplats för ISO-panel AB - Copyright © ISO-panel AB 2015.

enfini